Είμαι ο πατέρας του κλέφτη…!+

Είμαι ο πατέρας του κλέφτη…!