Προετοιμασία και όχι ασυδοσία, πριν την νηστεία!+

Προετοιμασία και όχι ασυδοσία, πριν την νηστεία!