Είναι που ξέρει η ανθρώπινη καρδιά μια γλώσσα πάνω από τις λέξεις+

Είναι που ξέρει η ανθρώπινη καρδιά μια γλώσσα πάνω από τις λέξεις