Μπορεί να γίνει σε βάπτιση ανάδοχος, (νονός/νονά), ένας ανήλικος;+

Μπορεί να γίνει σε βάπτιση ανάδοχος, (νονός/νονά), ένας ανήλικος;