Μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν με προσευχές και νηστείες;+

Μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν με προσευχές και νηστείες;