Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την ισότητα των δύο φύλων+

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την ισότητα των δύο φύλων