Φάρασα και ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης- (Α ΜΕΡΟΣ).