Η ανάγκη να μείνουμε για λίγο έστω μόνοι με τον εαυτό μας+

Η ανάγκη να μείνουμε για λίγο έστω μόνοι με τον εαυτό μας