Ξ  Ε  Ρ  Ι  Ζ  Ω  Μ  Ο  Σ.  (Τραγούδι, που γράφτηκε από την ανώνυμη ποντιακή μούσα)+

Ξ Ε Ρ Ι Ζ Ω Μ Ο Σ. (Τραγούδι, που γράφτηκε από την ανώνυμη ποντιακή μούσα)