Γιά ὅσους κοινωνοῦν ἀνεξομολόγητοι.+

Γιά ὅσους κοινωνοῦν ἀνεξομολόγητοι.