Νήστευε, όμως τον έτρεφαν οι έπαινοι των ανθρώπων.+

Νήστευε, όμως τον έτρεφαν οι έπαινοι των ανθρώπων.