«Ἔδειρα το γέροντα καὶ μὲ έβαλε κανόνα, μία βδομάδα θεωρία..»+

«Ἔδειρα το γέροντα καὶ μὲ έβαλε κανόνα, μία βδομάδα θεωρία..»