Ο παπα Πλανάς και η εκκλησιάζουσα.+

Ο παπα Πλανάς και η εκκλησιάζουσα.