Ἕνας οὐράνιος Κρίνος στή γῆ!+

Ἕνας οὐράνιος Κρίνος στή γῆ!