Τα παιδιά έχουν ανάγκη να θαυμάζουν τους γονείς τους.+

Τα παιδιά έχουν ανάγκη να θαυμάζουν τους γονείς τους.