Ένας γάιδαρος φορτωμένος αλάτι!+

Ένας γάιδαρος φορτωμένος αλάτι!