ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΝΤΟ+

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΝΤΟ