ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ «Η Πλατυτέρα των ουρανών» (Επεισόδιο 3)