Ο σκληρός τύραννος του ανθρώπου+

Ο σκληρός τύραννος του ανθρώπου