«Στοχαζόμενος και την αμάθειά μου εσυμβουλεύθηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας, τους εφανέρωσα τον λογισμόν μου, ανίσως και είναι θεάρεστον τέτοιον έργον να τα μεταχειρισθώ, και όλοι με επαρακίνησαν να το κάμω και με είπαν πως τέτοιον έργον καλόν και άγιον είναι. Μάλιστα παρακινούμενος περισσότερον από τον παναγιώτατον κυρ Σωφρόνιον (τότε Οικουμενικόν) πατριάρχην – να έχωμεν την ευχήν του – και λαμβάνοντας τας αγίας του ευχάς άφησα την εδικήν μου προκοπήν, το εδικόν μου καλόν και εβγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου».

Να κάνωμε υπακοή στα λόγια του τα οποία είναι του Αγίου Πνεύματος.

Η υπακοή της γυναικός προς τον άνδρα. «Δεν την έχει ο Θεός την γυναίκαν κατωτέραν από εσένα, διά τούτο την έκαμε από την μέσην του ανδρός, διά να είναι ο άνδρας ωσάν βασιλεύς και η γυναίκα ωσάν βεζύρης, ήτοι ο άνδρας ωσάν κεφαλή και η γυναίκα ωσάν το σώμα».

«Να προσέχετε να φυλάγετε τα προστάγματα του Θεού και να μην κάμνετε τα θελήματα του Διαβόλου».

«Να σέβεσθε και να τιμάτε τους παπάδες και να μην τους πικραίνετε….να ξεύρετε ότι ένας ιερεύς είναι μεγαλύτερος από έναν βασιλέα και το περισσότερον ειναι ανώτερος από έναν άγγε-λον, επειδή είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων και αξιώνεται και επιτελεί τα άγια Μυστή-ρια….Όθεν όσο ημπορείτε να τους σέβεσθε και να τους ευλαβήσθε…».

«Να τιμάτε και τους ζαμπιτάδες και να μην τους βαρυκαρδίζετε διά τα δοσίματα οπού δίδε-τε…Ακόμη να τιμάτε τους προεστούς τής χώρας σας και τους γεροντοτέρούς σας, ακόμη να τιμά-σθε και αναμεταξύ σας».

Ο υπάκουος έχει αναφορά στήν υπακοή του Χριστού που σταυρώθηκε για την σωτηρία του ανθρώπου…στην υπακοή της Θεοτόκου και του Αβ

 

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2018 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;