Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ χωρὶς δισταγµὸ µποροῦµε νὰ ἀπαντήσουµε καταφατικά. Βεβαίως ὑπάρχουν! Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων τους καὶ ἔρχονται ἀρωγοί τους. Ψυχὲς ἐνάρετες, ποὺ δὲν ἔχουν στεγνώσει ἀπὸ τὸ ἀτοµικὸ συµφέρον καὶ τὴν φιλαυτία, φανερώνουν τὴν εὐγένεια τῆς ἀνθρώπινης φύσης κάνοντας ἀδιάκριτα ἐλεηµοσύνη. Στὶς πονηρὲς ἡµέρες µας, ποὺ ἐπικράτει ἡ ἀπληστία τοῦ κέρδους, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ σκορπίζουν τὰ ἀγαθά τους στοὺς φτωχούς. Σ’ αὐτοὺς ἐφαρµόζεται ὁ λόγος τῆς Γραφῆς, «ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ µένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Ψαλµ. 111, 2).
Θὰ ἦταν ἄδικο ὅµως νὰ µὴν ἀναφερθοῦμε καὶ στοὺς ἐλεήµονες τῆς ψυχικῆς ἔνδειας τοῦ συνανθρώπου τους. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ βασανίζονται ὄχι ἀπὸ ἔλλειψη ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἄγχος, τὴ µοναξιά, τὶς ψυχικὲς ἀρρώστιες, τὴν περιφρόνηση, τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή τους, ἀπὸ ναρκωτικά, ἀπὸ ἔµµονες λαθεµένες ἰδέες καὶ θεωρίες, ναυάγια τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, ποὺ εὐεργετήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι κάθε ἐποχῆς µὲ τὴν χάρη ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός, εὐεργέτησαν πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς, µὲ τὸ νὰ τοὺς συνδέσουν µὲ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς χαρᾶς, ποὺ εἶναι ὁ Χριστός.
Ἡ ὀργανωμένη, λοιπόν, φιλανθρωπία τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία στὶς ἡμέρες μας ὑπηρετεῖ πλῆθος καταξιωμένων κληρικῶν καὶ ἀφανῶν λαϊκῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀτομικὴ εἶναι ἀναγκαία. Εἶναι ἔμπρακτη ἐκδήλωση καὶ τεκμήριο ἀγάπης.
Ἂς καταξιώσουµε, λοιπόν, τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασή µας δείχνοντας τὴν ἀγάπη µας πρὸς ὅλους, «ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ» γιὰ νὰ ἐλεηθοῦµε καὶ µεῖς µὲ τὴ σειρά µας ἀπὸ τὸν πολυέλεο Θεό. Ἀµήν.

Λόγος

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?