Ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀπαγγελία τῆς Ὀδύσσειας καὶ τῆς Ἰλιάδας συγχρονίζει ἀναπνοὴ καὶ παλμοὺς

«Ὁ Ὅμηρος κάνει καλὸ στὴν καρδιά», ἰσχυρίζονται Εὐρωπαῖοι ἐπιστήμονες, παραπέμποντας στὴν ἀφηγηματικὴ τεχνική του μεγάλου ἀρχαίου ἐπικοῦ καὶ στὶς ἐπιδράσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν τὰ ἔργα του ὄχι μόνο στὴν νόηση ἀλλὰ καὶ στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. Σὲ ἔρευνα ποὺ δημοσιεύει τὸ «American Journal of Physiology» ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ ξεχωριστὸς ρυθμός, ὁ λεγόμενος δακτυλικὸς ἑξάμετρος, τὸ ἀρχαιότερο μέτρο ποίησης μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ὅμηρος ἐπέλεξε νὰ γράψει τὰ ἔπη τῆς «Ὀδύσσειας» καὶ τῆς «Ἰλιάδας», ἐπιδρᾶ θετικὰ στὸν συγχρονισμὸ τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῶν παλμῶν τῆς καρδιᾶς ὅταν κάποιος τὰ ἀπαγγέλλει.

Ἀργὲς ἀνάσες

Ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἐπιστήμονες, μὲ τὴν ἀπαγγελία στίχων ὑπὸ αὐτὴν τὴ μορφὴ μποροῦν νὰ ἐπιτευχθοῦν ἀργὲς ἀνάσες ποὺ βοηθοῦν τόσο στὴν καρδιακὴ λειτουργία ὅσο καὶ στὴ σωστὴ ἀναπνοή. Παρακολουθώντας συστηματικὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ὀργανισμοῦ 20 ἀτόμων κατὰ τὴ διάρκεια ἀπαγγελίας στίχων ἀπὸ τὴν Ὁμηρικὴ «Ὀδύσσεια», ἀνακάλυψαν μία ἐκπληκτικὴ ἐπίδραση στὸν συγχρονισμὸ τῶν ἀναπνοῶν καὶ τῶν καρδιακῶν παλμῶν. «Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ ἑξάμετρο βοηθᾶ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ νὰ βρεῖ τὸν δικό του σωστὸ ρυθμό», ὑποστηρίζουν οἱ ἐρευνητές. Θεωρεῖται μία ἀνακάλυψη ἰδιαίτερα σημαντική, τόσο γιὰ τὴν κατανόηση τῶν μηχανισμῶν ποὺ βοηθοῦν στὴν λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς ἀναπνοῆς ὅσο καὶ γιὰ τὴ θεραπεία καρδιακῶν παθήσεων.

Σωστὸς τονισμὸς

Ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ, ἐπιδροῦν θετικὰ κυρίως στὸ κυκλοφορικὸ σύστημα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, καθὼς ὅταν κάποιος τὰ ἀπαγγέλλει μὲ τὸν σωστὸ τρόπο ἡ ἀναπνοὴ του περιορίζεται σὲ ἕξι εἰσπνοὲς τὸ λεπτό, κάτι ποὺ βοηθᾶ τὴν καρδιὰ νὰ λειτουργεῖ ἀποτελεσματικά. Ἄλλες ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ ἀπαγγελία τους μειώνει τὴν πίεση καὶ εὐνοεῖ τὴν ἀποτελεσματικὴ λειτουργία τῶν πνευμόνων. Ὅσο γιὰ τὰ Ὁμηρικὰ ἔπη, οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ διαβάσει κανεὶς καὶ τοὺς 12.000 στίχους τῆς «Ὀδύσσειας», ἀρκεῖ νὰ ἀπαγγείλει λίγες στροφὲς περπατώντας καὶ ἀκολουθώντας τὸν τονισμὸ τῶν συλλαβῶν.

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» (14/08/2004)

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?