«Τώρα σᾶς λέγω νά κάμητε τοῦτο· νά πάρετε ὅλοι ἀπό ἕνα κομπολόγιον, (κάθε κόμπος καί λόγος), καί το κομπολόγιόν σας νά ἔχῃ τριαντρία σπυρία, καί νά προσεύχεσθε· νά λέγητε τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, διά τῆς Θεοτόκου καί πάντων σου τῶν ἁγίων, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλον καί ἀνάξιον δοῦλον σου». Μέσα εἰς τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀδελφοί μου, τί θεωρεῖ; Θεωρεῖ ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός μας, ἡ ἔνσαρκος οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ μας. Καί πάντες οἱ ἅγιοι μέ τόν σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἐπῆγαν εἰς τόν παράδεισον. Καί ὅποιος λέγει αὐτόν τόν λόγον καί κάνει καί τόν σταυρόν του, κἄν ἄνδρας, κἄν γυναῖκα, εὐλογεῖ τόν οὐρανόν, τήν γῆν, τήν θάλασσαν, Μέ τόν σταυρό καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες. Μέ τόν σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πᾶσαν ἀσθένειαν. Μέ τόν σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν. Μέ τόν σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι».

«….ἄνδρες καί γυναῖκες ἔζησαν μέσα στόν κόσμον μέ σωφροσύνην καί παρθενίαν, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, μέ ἔργα καλά διά τήν ἀγάπην τῆς ἁγίας Τριάδος καί ἐπῆγαν εἰς τόν Παράδεισον νά χαίρωνται πάντοτε».

«Ὅμως ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός μας, ὁπού μᾶς ἐχάρισε τρία δυνατά ἅρματα ὁπού με αὐτά νά τόν ἀντιπολεμοῦμε (τόν Διάβολο) καί νά τόν νικοῦμεν τά ὁποῖα εἶναι ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, καί ἡ καθαρά ἐξομολόγησις».

«Εἰδέ καί εἴμεσθεν μεμολυσμένοι μέ ἁμαρτίες, δέν πιάνεται ὁ σταυρός ὁπού κάνομεν. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, ἤ τρῶτε ἤ πίνετε κρασί ἤ νερόν ἤ περιπατεῖτε ἤ δουλεύετε, νά μή σᾶς λείπη αὐτός ὁ λόγος ἀπό τό στόμα σας καί ὁ σταυρός ἀπό τό χέρι σας. Καί ἄν ἠμπορῆτε τό ἡμερονύκτιον νά κάμετε καί πενῆντα καί ἑκατό κοσμποσχοίνια, καλόν καί ἅγιον εἶναι ἔργον. Καί νά προσεύχεσθε πάντοτε τήν αὐγήν καί τό βράδυ καί μάλιστα τό μεσόνυκτον ὅλον ὁπού εἶναι ἡσυχία».

 

 

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?