«Ὅταν κοιμώμεσθεν δέν εἴμεσθεν ὡσάν ἀποθαμένοι; Ὁ ὕπνος τί εἶναι; Μικρός θάνατος. Καί ὁ θάνατος τί εἶναι;Μεγάλος ὕπνος».

«…τήν Κυριακήν νά σχολάζωμεν, να πηγαίνωμεν εἰς τήν ἐκκλησίαν καί νά στοχαζώμεσθεν ταῖς ἁμαρτίαις, τόν θάνατον νά στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν Παράδεισον, τὴν ψυχήν μας ὁποὺ εἶνε τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας·…..».

«Το σιτάρι, ὅταν παίρνη καί ἀσπρίζη, τί θέλει; Θερισμόν. Ὁμοίως καί ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀσπρίζουν τά γένεια, τί φανερώνει; Τόν θάνατον».

«Καί τό σκαμνί, ὁπού ἔχω, δέν εἶναι δικό μου, διά λόγου σας τό ἔχω…Ἀμή θέλετε νά μάθετε τί εἶναι; Εἶναι ὁ τάφος μου καί ἐγώ εἶμαι μέσα νεκρός ὁπού σᾶς ὁμιλῶ».

«..νά ἔχετε πάντοτε τόν θάνατον εἰς τήν ἐνθύμησίν σας καί νά φοβᾶσθε νά μή τύχη καί σᾶς ἔλθη ἔξαφνα καί σᾶς εὕρη ἀνετοιμασμένους καί τί γίνεσθε;».

«…τό στασίδι τί εἶναι; Ἕνας τάφος ὀρθός. Καί μᾶς τό ἐχάρισεν ὁ Θεός διά διδάσκαλον, νά μπαίνωμεν μέσα καί νά στοχαζώμαστε τές «ἁμαρτίες μας, τόν θάνατον, τήν Κόλασιν, τόν Παράδεισον».

«…καί νά ἔχετε τόν θάνατον πάντοτε ἐμπρός εἰς τά μάτια σας καί ἕτερος διδάσκαλος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν θάνατον».

Δέν ὑπάρχει ὅμως, σημειώνει ὁ π. Αἰμιλιανός, ὡραιότερο ἀγαθό ἀπό τόν θάνατο, ὁ ὁποῖος μᾶς δόθηκε μετά τήν πτῶσι μας ὡς ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης μας, γιατί σταματᾶ ἡ ἁμαρτία καί νά ἐκτεινώμεθα στήν αἰωνιότητα…. τό γλεντᾶμε πού θά πᾶμε στόν Χριστόν μας· ἀφθονεῖ μέσα μας ἡ χαρά, ἡ ἀπόλαυσις τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ὁ θάνατος γίνεται συστατικό τῆς προσευχῆς μας, γίνεται διδάσκαλός μας».

 

 

0 Comments

Leave a reply

©2019 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

Αλλάξαμε όνομα και μεταφερθήκαμε.

 

Ελάτε στο el Romio ή απλά στο Ρωμηός

Στις Εικονογραφίες χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μάθετε περισσότερα  OK!

©2016 Eikonografies.com - Community & Media

or

Log in with your credentials

Forgot your details?