«…ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς ἢ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ εὐλογήση ὁ Θεὸς τὰ πράγματά σου. Καὶ ἂν τύχη ἀνάγκη καὶ θέλης νὰ πωλήσης πράγματα φαγώσιμα τὴν Κυριακήν, ἐκεῖνο τὸ κέρδος μὴ τὸ σμίγεις εἰς τὴν σακκούλα σου, διότι τὴν μαγαρίζει· ἀλλὰ δῶσε τα ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ σᾶς φυλάγη ὁ Θεὸς».

«…..ἔζησαν μέσα στόν κόσμον μέ σωφροσύνην καί παρθενίαν, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, μέ ἔργα καλά, διά τήν ἀγάπην τῆς ἁγίας Τριάδος».

«….πατέρα καί μητέρα, ὁπού εἴστενε ἡ ρίζα τῶν παιδιῶν, μέ νηστεῖες, προσευχές, ἐλεημοσύνες, μέ καλά ἔργα, φυλάγει ὁ Θεός τά παιδιά σας».

«…καί τό ψωμί πού ἐβγάζετε μέ τόν κόπον σας καί μέ τόν ἱδρῶτατά σας διατί ἐκεῖνο εἶναι εὐλογημένον καί, ἄν δώσετε καί ὀλίγον τι διά ἐλεημοσύνην, σᾶς πιάνετε διά πολύ».

 

0 Σχόλια

Άφησε ένα σχόλιο

©2018 Eikonografies.com - Community & Media Όροι χρήσης | Cookies | Επικοινωνία | Design and Development by Studio el Greco

ή

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

ή    

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;

ή

Create Account